Small groups: 3-5 students

Política de privacidad

Les dades personals facilitades a través del formulari seran incorporades a un fitxer de titularitat de NOVALINGUA IDIOMES S.L. amb CIF B67095430 i amb domicili a Pl. Lesseps, 4 bxs., (08023-Barcelona), degudament inscrit en el Registre General de Protecció de Dades, la finalitat del qual és atendre les sol·licituds d’informació, peticions i/o consultes per vostè plantejades.

Mitjançant la indicació de les seves dades, i de conformitat amb el que estableix l’article 6 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i en virtut del que disposa el Reglament Europeu de protecció de Dades, vostè consent expressament i de forma inequívoca el tractament de les seves dades per a la finalitat indicada en l’apartat anterior.

D’altra banda, conforme el Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre,     NOVALINGUA IDIOMES S.L. ha implantat les mesures tècniques i organitzatives necessàries per a evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les Dades Personals que els interessats puguin facilitar.

Així mateix, li comuniquem que la informació facilitada, en el cas de voler rebre informació de nous cursos i ofertes al seu correu electrònic, es conservarà mentre no en sol·liciti el cessament  d’enviament. Les dades no se cediran a tercers, llevat dels casos en els quals existeixi una obligació legal.

En qualsevol moment, vostè podrà exercitar el drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició, comunicant-ho per escrit, junt amb una còpia del document oficial que l’identifiqui, a la nostra adreça ubicada a Pl. Lesseps, 4 bxs. (08023-Barcelona)

Covid-19 notice

During the NEW NORMALITY that applies in Barcelona, we offer face-to-face and online courses as needed. We adapt to your technological possibilities!

Language Center Novalingua. Your language school at Barcelona.
We are in Plaça Lesseps, 4 (corner. Gran de Gracia) 08023 Barcelona, phone number 934140302. Underground: Lesseps. Buses: 22, 24, 27, 32, 87, 92, 116, V17 and H6.