Preparaciò d'exàmens de Cambridge FCE - CAE 3 hores/setmana

Anglès
Durada curs: 
Octubre-Juny
Nivells: 
B2 / C1
Núm. d'alumnes per classe: 
5-8
A qui va adreçat aquest curs: 
Adults
Horari: 
Matí i tarda
Descripció del curs: 

Curs especialment dissenyat per a persones que vulguin preparar-se i / o presentar-se als exàmens de Cambridge First certificate (FCE) / Certificate in advanced english (CAE) a  la convocatòria de juny 2020
 
Novalingua ofereix una sòlida preparació de cada part de l'examen (Reading and Use of English, Writing, Listening, Speaking) per poder presentar-se amb les majors garanties d'èxit (92% aprovats).
Al febrer  es realitzen 2 simulacres d'examen ("mock") per comprovar si l'alumne té el nivell adequat per presentar-se.
A partir del març es fa un examen setmanal ("mock") per familiaritzar-se amb les diferents parts del examen
Característiques del curs
3 hores a la setmana :1,5 hores en dies alterns : 1 hora de classe + 1/2 de pràctiques personalitzades
Las classes les imparteix un professor nadiu, titulat i experimentat en la preparació dels exàmens de Cambrigde.
A les pràctiques a l'Aula de Recursos Multimèdia assistida per un professor, l'alumne treballa al seu ritme múltiples exercicis per a la preparació de l'examen.L'alumne podrà insistir i demanar ajuda en aquelles àrees que li representin més dificultat.
En aquest curs es practiquen  les quatre habilitats lingüístiques de l'examen: ·
Reading & Use of English: Pràctica amb textos i exercicis per a desenvolupar una àmplia gamma d'estratègies i destreses de lectura, i incrementar la comprensió en els seus diferents nivells: punts principals, detall, estructura, informació específica o deducció de significats. Assimilació activa de la gramàtica i del vocabulari.
Writing / Composition: Desenvolupament i adquisició de vocabulari i estructura gramatical; precisió del vocabulari, estructura, ortografia i puntuació; adequació / competència; organització i cohesió.
Listening: Desenvolupament de la comprensió del llenguatge parlat, punts principals, detalls o informació especifica, deducció de significats.
Speaking: Desenvolupament de l'habilitat oral per a l'assoliment dels resultats requerits: correcció gramatical, riquesa de vocabulari, pronunciació correcta, efectiva comunicació interactiva.
 
 
 
 

Horaris detallats: 

Dilluns i  Dimecres o dimarts i dijous
18:30-20  19-20:30  19:30-21  20-21:30  
       
 
 
 
 

Calendari: 

Dilluns i dimecres:   02/10/2019 - 22/06/2020
Dimarts i dijous:    08/10/2019 - 18/06/2020
 

 

Vacances de Nadal: 
21/12/2019 al 07/01/2020
Vacances de Setmana Santa: 
06/04/2020 al 13/04/2020
Import: 

Matrícula: 40 €
    
                             
      

Import curs comptat    990€
  

 
Import curs a terminis
390 € a la inscripció + 4 quotes de 190 € ( 1-5 de cada mes nov., des., i gen.)

 
 
 
 
 
 

Drets d’examen:
205 € (FCE)
220 € (CAE)
 

Sol·licita més informació

Testimonis alumnes

Noèlia
Cristina
Inés

Acadèmia Novalingua. La teva escola d'idiomes a Barcelona.
Ens trobareu a la plaça de Lesseps, 4 (cantonada amb el c. Gran de Gràcia) 08023 Barcelona, tel. 934140302. Metro: Lesseps. Busos: 22, 24, 27, 32, 87, 92, 116, V17 i H6.